Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Adószám: 18760118-1-14

Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete évtizedek óta működik. A bírósági bejegyzése PK. 60.333/1989. számú végzéssel 1989. augusztus 30-án történt a civil szervezetek nyilvántartásának 329. sorszáma alá. Az egyesület 44 főt számlál.

Céljai közül a 27 fős Vonuló Raj a tűzvédelmi és a tűzoltási feladatokat látja el.

További célját – a hagyományőrzési és kulturális tevékenységet – az egyesület másik tagozata, a 20 főből álló Tűzoltó Zenekar valósítja meg.

Vonuló Raj

Parancsnoka Köcski Miklós. Szakfeladatát két, Németországból – a leipheimi testvérvárostól, illetve a Lions Club közvetítésével Wolfsburgból – ajándékba kapott 1970, illetve 1971-ben gyártott Mercedes 1113, speciális felépítménnyel ellátott gépjárművel látja el.

Mindkét felépítmény rendelkezik oltóvíz szállítására alkalmas víztartállyal is, ezért a feladatok ellátására széleskörűen alkalmazhatóak.

A felszereléshez hozzá tartozik több manuális és motoros eszköz, többek között   elektromos- és belső égésű motorral meghajtott búvárszivattyúk, kismotorfecskendő, hidraulikus feszítő-vágó berendezés a balesetben megrongálódott karosszéria elemekhez, mobil áramfejlesztő, létrák, tömlők, és természetesen a vonuló raj testi épségét, és biztonságát biztosító és garantáló védőruha-, és védőfelszerelés garnitúra.

A raj tagjai kivétel nélkül rendelkeznek az előírt szakmai képesítésekkel.

A személyi állomány felkészültsége, valamint a technikai felszereltség megfelelősége alapján a raj a 2016. évben elérte az II. csoportú beavatkozó egység elismerő, de egyben a további színvonalas munkát megkövetelő besorolást, mely szükség esetén a hivatásos katasztrófa védelmi egység megérkezéséig lehetővé teszi az önálló beavatkozást.

Vonulásait zömében Fonyód közigazgatási területén teljesíti. Ezek javarészt lakóház-, épülettüzek oltása, avartüzek megfékezése, belvíz elleni védekezés, rendkívüli időjárás okozta károk helyreállítása – kidőlt, vagy veszélyessé vált fák eltávolítása, vízszivattyúzás, havas, jeges, síkossá vált úton elakadt járművek megsegítése.

Az egység többletfeladatként vállalta a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság égisze alatt létrehozott Vitorlás járási mentőalakulatban való részvételt, melynek személyi állományát teljes egészében kiteszi. A mentőalakulatban való részvétel a település határain túlnyúló tevékenységet követel, évi rendszeres minősítő vizsgával, és gyakorlatokkal.

A raj tagjainak rendszerint váratlanul, kiszámíthatatlanul, a munkahelytől esetleg nehezen szabadulva, vagy éppen a szabadidejüket feláldozva, sok esetben éjszakai álmukból felverve kell eleget tenni a kapott riasztásnak.

Ezt a különleges tevékenységet elősegítik, illetve támogatják a működési kiadásokat és költségeket fedező helyi önkormányzati és országos szakmai pályázatok. Az egység megyei összehasonlításban mutatott folyamatos, jó teljesítményének elismeréséül a Fonyód Város Önkormányzata és Polgármesteri hivatala oda ítélte a megtisztelő ”Fonyód Polgáraiért” elismerő címet.

Tűzoltó Zenekar

Az Egyesület valamivel kisebb részét alkotó egység az alakulását az 1920-as évekbeli levente zenekarra vezeti vissza, ugyanis ennek tagjai álltak össze tűzoltó zenekarrá. A 20 fős csapat a legkülönbözőbb korosztályból tevődik össze, a 17 évestől a 66 évesig bezárólag. A tagok közül többen még tanulmányaikat folytatják, míg mások különböző munkahelyeken dolgoznak. A zenekar karmestere: Kiss Ferenc. Főképp rézfúvósból álló hangszereik között sok a régi, 30-40 éves zeneszerszám, de van ettől régebbi is.

A zenekar speciális helyzete miatt a hangszerállomány fejlesztése az eddig is fő támogatóként szereplő helyi önkormányzat hathatós anyagi támogatása nélkül, a gyéren csordogáló civil pályázati támogatásokból csak lassan lehetséges.

A zenekar próbáit hetente, pénteki napon tartja, hogy ezeken a távol dolgozó, vagy a Budapesten tanuló diákok is részt vehessenek.

Jelenleg ebben a kis csapatban csak fonyódi tagok vannak, működése során a közelmúltig azonban Tabról, Kéthelyről, Balatonboglárról, és Hácsról is voltak aktív tagjai. A zenekar speciális helyzete abból adódik, hogy megyénkben rajtuk kívül nem, de országos szinten is csak kisszámú tűzoltó zenekar működik.

Csodának, vagy talán a tagok kitartásának, akaratának köszönhető, hogy ez a lelkes kis csapat fennmaradt a sok nehézség ellenére, mindeközben hű tudott maradni nemes hagyományaihoz, azokat megőrizve és ápolva át tudja örökíteni az utókornak.

A Repertoár nagy része ezért is áll a régi, már-már elfeledett magyar indulókból, katonadalokból. Ezen kívül természetesen más stílusú zeneszámok, polkák, fúvószenekarra átírt modernebb darabokat is szívesen játszik a zenekar, a közönség igényeinek megfelelően.

Fellépéseik helyszíne túlnyomóan Fonyódra koncentrálódik, szórakoztatva a helyi lakósokból és idelátogató turistákból összegyűlt közönséget. Folyamatosan nagy tetszést arató játékukkal emelik az ünnepségek színvonalát, a megemlékezések méltóságát.

Alkalmanként emellett a környező településeken, Balatonfenyvesen, Balatonlellén, a Balatonboglári szüreti fesztiválon, illetve Somogy egyéb részein, Nagyatádon, Igalban, Bolháson és Szőkedencsen is nagy sikerrel szerepeltek.

Végül, de nem utolsó sorban a zenekar fellépet már nemzetközi szinten is, így volt már erdélyi, Szlovák, Spanyol szereplés is.

A hagyomány fenntartásának rájuk jellemző egyik, másutt ritka, vagy már nem is létező eleme a május elsejei Zenés ébresztő.

A következetes magas színvonalú munka elismeréséül a zenekar megkapta a Somogy Megyei Önkormányzat által adományozott ”Somogy Polgáraiért” kitüntető címet. Zenekarunk 2019-ben a Kárpát-medencei Tűzoltó zenekari Fesztiválra volt hivatalos Lakitelekre, ahol minisztériumi kitüntetést vehettek át. A megtisztelő elismerést Pintér Sándor Belügyminiszter Úr adományozta

Támogatók:

Bankszámla szám: OTP 11743095-29320008
KSH azonosító szám: 2701988
Cím: 8640 Fonyód Fő utca 19.
Elérhetőség:
Tel: 06-30/349-95-45, 85/562-980,
Fax: 85/562-999
E-mail: tuzoltas.fonyod@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/fonyodtuzolto/
https://www.facebook.com/FonyodiOnkentesTuzoltozenekar/
https://www.facebook.com/mentocsoport.vitorlas.3